Hledej:
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Vydavatel

Redakce časopisu:
Redakce časopisu Journal of Competitiveness
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139, 76001 Zlín

email: redakce@cjournal.cz
www.cjournal.cz

Vydavatel:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
IČO: 70883521

Redakce časopisu:

Šéfredaktor:
doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Výkonný redaktor:
prof. Ing. Jaroslav Belás Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ředitelka redakce:
Ing. Blanka Vytrhlíková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Redaktoři:
Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Ludmila Kozubíková, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ing. Jana Nekolová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Jazykoví redaktoři:
Gregory Jason Bell, B.A., M.B.A., M.A., Ph.D., USA
Martin Horst Filla, Nový Zéland
Mgr. Hana Atcheson, Česká republika

Redaktoři pro statistiku:
prof. dr. Sanja Bauk, Černá Hora, Neměcko
RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., Česká republika
Dr. Pradeep Dharmadasa, Srí Lanka
Ing. Lubor Homolka, Ph.D., Česká republika

Technická podpora:
Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
Ing. Tomáš Výmola, Ph.D.


Frekvence vydání: čtyřikrát ročně
Místo vydání: Zlín
Počet výtisků: 200 ks

Datum vzniku časopisu: 1. 12. 2009
Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 19230

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2017 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.
ISSN 1804-1728


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.