Hledej:  
Czech |  English

Journal of Competitiveness


Redakční rada

Předseda redakční rady:
doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Členové redakční rady:
Prof. Armenia Androniceanu, Ph.D.,
Bucharest University of Economic Studies, Rumunsko

prof. John R. Anchor, Ph.D.,
University of Huddersfield Business School, Velká Británie

prof. dr. Sanja Bauk,
University of Montenegro, Faculty of Maritime Studies, Černá Hora, RWTH Aachen University, Německo

Adam P. Balcerzak, Ph.D.,
The Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University Toruň, Polsko

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

Prof. dr habil Andrea Bencsik, CSc.,
Szechényi István University, Kautz Gyula Faculty of Economics, Maďarsko

Prof. dr hab. Tomasz Bernat,
University of Szczecin, Polsko

dr hab. Yuriy Bilan,
University of Szczecin, Polsko

Dr. Ágnes Csiszárik-Kocsir,
Obuda University Budapest, Maďarsko

prof. Leo-Paul Dana,
International Journal of Entrepreneurship and Small Business, Francie, Princeton University New Jersey, U.S.A.

prof. Le Vinh Danh,
Ton Duc Thang University, Vietnam

Dr. Pradeep Dharmadasa, PhD., University of Colombo, Srí Lanka

doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.,
Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Slovenská republika

prof. Veselin Draškovič, Ph.D.,
Maritime Faculty of Kotor, University of Montenegro, Čierna hora, Faculty of Economics, MGU „M. V. Lomonosova“, Moskow, Ruská federace

Dr. Ida Ercsey Ph.D.,
Széchenyi István University, Maďarsko

Prof. Ari Ginsberg, Ph.D., MBA,
New York University, USA

doc. Ing. Jozef Habánik, Ph.D.,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika

Dr. Eva Happ Ph.D.,
Széchenyi István University, Maďarsko

prof. Ahasanul Haque,
Faculty of Economics and Management Sciences, International Islamic University, Malaysia

Dr. Tatyana Vladimirovna Chubarova,
Ekonomický institut Ruské akademie věd, Ruská federace

doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.,
Vysoká škola obchodní Praha, Česká republika

Ing. Aleksandr Ključnikov. Ph.D.,
Paneurópska vysoká škola Bratislava, Slovenská republika

doc. Ing. Adriana Knápková, Ph.D.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

Dr. Kornélia Lazányi,
Obuda University Budapest, Maďarsko

Dr. Nguyen Thi Bich Loan,
Faculty of Finance and Banking, Ton Duc Thang University, Vietnam

assoc. prof. Athanasios Mandilas,
Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Řecko

Dr. José Martí-Parreño,
Universidad Europea de Valencia, Valencia, Španelsko

Dr. Mohammad Dulal Miah,
University of Nizwa, Omán

Prof. Ivan Mihajlović, PhD.,
University of Belgrade, Srbsko

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.,
Vysoká škola podnikání a práva Praha, Česká republika

doc. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD.,
PAN-EUROPEAN UNIVERSITY in Bratislava, Slovenská republika

Dr. Valentina Yurievna Muzychuk,
Ekonomický institut Ruské akademie věd, Ruská federace

Dr. Mehran Nejati, Ph.D.,
Universiti Sains Malaysia, Malajzie

prof. Yuriy Osipov,
Lomonosov's Moscow State University, Faculty of Economics, Ruská federace

prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika

Veland Ramadani, Ph.D.,
South-East European University, Makedonia

prof. Dr. Bruno S. Sergi,
Harvard Extension School, U.S.A.

Dr. Maman Setiawan,
Faculty of Economics and Business, University of Padjadjaran, Indonezie

doc. Ing. Juraj Sipko, Ph.D.,
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, Slovenská republika

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.,
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Česká republika

dr. Karin Širec,
University of Maribor, Slovinsko

prof. Ing. Róbert Štefko, Ph.D.,
Prešovská univerzita, Fakulta manažmentu, Slovenská republika

prof. habil. Dr. Dalia Štreimikienė,
Mykolo Romerio Universitetas Vilnius, Litva

prof. Dr. Manuela Tvaronavičienė,
Vilnius Gediminas Technical University, Litva

Piotr Tworek, Ph.D.,
Faculty of Economics, University of Economics in Katowice, Polsko

prof. RNDr. René Wokoun, CSc.,
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., Praha, Česká republika


Journal of Competitiveness

Homepage | Časopis | Aktuální vydání | Archiv | Pokyny pro autory | RSS feed | LinkedIn | Facebook

Copyright © 2009-2017 Journal of Competitiveness; Tomas Bata University in Zlin. All rights reserved.
Search powered by Google™

ISSN 1804-171X (Print)
ISSN 1804-1728 (On-line)


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.